จุดประสงค์และคำถาม

จุดประสงค์

ที่ทำเรื่องอารยธรรมอียิปต์โบราณและรำดับราชวงค์  ขึ้นมาเพื่อไห้คนที่เข้ามาชมงานได้มีความรุ้เรื่องนี้และทำขึ้นมาเพือการศึกษาได้ในรำดับต่อไป

คำถาม

1.อารยธรรมอียิปต์โบราณตั้งอยู่ที่ได…

2.ภูมิสภาพเป็นอย่างไร…

3.อารยธรรอียิปต์โบราณตั้งอยู่ไกล่ทะเลที่ชื่อว่าอะไร…..

4.อารยธรรมอียิปต์โบราณก่อตั้งขึ้นประมาณเมื่อได..

5.อารยธรรมอียิปต์โบราณอยู่ในช่วงปลายสมัยใด…

Advertisements